ΕΣΠΑ 5000€ για eshop

ΕΣΠΑ 5000€ για eshop

Επιδότηση ΕΣΠΑ 5000€ για e-shop, για το δικό σας e-shop 100% δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

Το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "e-λιανικό" προδημοσιεύθηκε και θα καλύπτει 100% όλα τα έξοδα για κατασκευή, υποστήριξη και φιλοξενία νέο e-shop λιανικής πώλησης.

Στόχος του προγράμματος: η δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Ποσό επιδότησης: 5000€ ανά ΑΦΜ επιλέξιμης επιχείρησης.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται:

 • Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019

 • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις των ανωτέρω κατηγοριών θα πρέπει να έχουν:

 • έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)

  • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019

  • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020

 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,

 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,

 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –mobile responsive,

  • θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.

  • θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 • Εξαιρούνται:

(1) οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)

(2) οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,

(3) οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

Χρηματοδοτείται:

 • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/ αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop/Laptop)

 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές κλπ.)

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/ αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting, collocation κλπ.)

 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

 • Βασικό κριτήριο έγκρισης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εντάσσονται στην Δράση.

Η ομάδα της m.p. advertising αναλαμβάνει την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου και την διαδικασία υλοποίησης του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ.

Πού θα κάνω αίτηση για την ένταξη μου;

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην συνέχεια η ομάδα μας θα αναλάβει να υποβάλλει την αίτηση σας στο πρόγραμμα, μόλις ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής. Σημειώνεται ότι η περίοδος για υποβολής της πρότασης θα είναι 30 ημέρες.

συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία
συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία
συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία
συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία
συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία

Πώς θα μάθω αν η αίτηση μου εντάχθηκε στο πρόγραμμα;

Η ομάδα μας θα σας ενημερώνει για την πορεία του προγράμματος.

Ποιά είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Το πρόγραμμα έχει προδημοσιευθεί και δεν έχουν γίνει ακόμη τα πλήρη δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν.

Πόσες επιχειρήσεις θα είναι δικαιούχοι;

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 80.000.000€ με μέγιστο ποσό επιδότησης 5.000€ / ΑΦΜ σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την υποβολή του φακέλου σας αλλά και τη δημιουργία, κατασκευή και διαχείριση του eshop του καταστήματος σας!